Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

zwyklajakzawsze
16:32
zwyklajakzawsze
16:32
zwyklajakzawsze
16:31
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viakaciemilordzie kaciemilordzie
zwyklajakzawsze
16:31
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaiammistake iammistake
zwyklajakzawsze
16:26
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
zwyklajakzawsze
16:26
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

February 05 2019

zwyklajakzawsze
18:46
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
zwyklajakzawsze
18:45
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viakaciemilordzie kaciemilordzie
zwyklajakzawsze
18:45
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakaciemilordzie kaciemilordzie
zwyklajakzawsze
18:45
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viakaciemilordzie kaciemilordzie
zwyklajakzawsze
18:45
6513 da05 500
zwyklajakzawsze
18:44
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viakaciemilordzie kaciemilordzie
zwyklajakzawsze
18:44
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viakaciemilordzie kaciemilordzie
zwyklajakzawsze
18:44
Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
zwyklajakzawsze
18:44

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
zwyklajakzawsze
18:44
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viakaciemilordzie kaciemilordzie

October 05 2018

zwyklajakzawsze
09:57
zwyklajakzawsze
09:49
potrzebuj mnie.
— ..
zwyklajakzawsze
09:43
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
zwyklajakzawsze
09:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl