Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

zwyklajakzawsze
21:05
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj
zwyklajakzawsze
21:03
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
zwyklajakzawsze
20:56
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
zwyklajakzawsze
20:47
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
zwyklajakzawsze
20:46
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
zwyklajakzawsze
20:43
Wywracamy się zaplątani w sznurowadła słów przy każdej próbie rozmowy o naszych emocjach.
— Wojciech Cejrowski
Reposted frommorela morela viatoniewszystko toniewszystko
zwyklajakzawsze
20:36
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaRybciaaa Rybciaaa
zwyklajakzawsze
14:57
Śniłeś mi się dzisiaj, co Cię naszło by nawiedzać mnie w snach?

May 21 2017

zwyklajakzawsze
20:34
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted bysmutnazupaflyingheartimpulsiveelaennahczylipapryczkacziliegzystencjagosiuuaam16szyderamiellegaabuniechceszmniepoznacstopmeRozanopalcaJutrzenkanothingcansaveyoupozakontrolanatoryRozanopalcaJutrzenkasgrialux3destructive-hopelessjas1minebadgaldepressiverealismRybciaaalovemyself
zwyklajakzawsze
19:28
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaSalute Salute
zwyklajakzawsze
19:26
Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapikkumyy pikkumyy
zwyklajakzawsze
19:26
boli, coraz mocniej boli...
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapikkumyy pikkumyy
zwyklajakzawsze
19:05
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
zwyklajakzawsze
18:57
zwyklajakzawsze
18:57
Z czasem samotność głęboko wnika w Ciebie i już nie chce stamtąd wyjść.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromchyba chyba viapersona-non-grata persona-non-grata
zwyklajakzawsze
18:57
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
zwyklajakzawsze
18:57
3974 5190 500
Rozbieżność
zwyklajakzawsze
18:57
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viaalliwantisyou alliwantisyou
zwyklajakzawsze
18:48
Chcę tylko czuć, że Cię mam przy sobie
— Bracia - Nad przepaścią
zwyklajakzawsze
18:47

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl